Про правопис.
rusyfikacia.narod.ru
andriypt@ukr.net

Московські "брати" з допомогою українських перевертнів вживали рішучих заходів,щоб наблизити українську мову до російської.З цією метою 1933 року гостро засуджується український правопис 1928 року,затверджений комісаром народньої освіти М.Скрипником,як правопис "націоналістичний",спрямований на відрив української мови від російської.Цькування М.Скрипника і скасування затвердженого ним правопису,що разом спричинилося до самогубства М.Скрипника,тягнуть за собою видання нового правопису,зредагованого головою правописної комісії А.Хвилею й затвердженого народнім комісаром освіти В.Затонським.Та хоч у цей правопис 1933 року і вноситься силу новин,які відверто ведуть до русифікації та штучного наближення української мови до російської,все ж і цей правопис не задовольняє совєтських русифікаторів.
Починається цькування й переслідування вже Затонського і Хвилі,обвинувачених так само в націоналізмі,і замість виданого ними правопису складається проект ще одного,який так і не побачив світу,бо остаточному його оформленню перешкодила війна з Німеччиною. 1

З 1 грудня 1946 року було запроваджено новий український правопис.У передмові до цього правопису зазначено:

"У тих моментах,які за їх природою є спільні з іншими мовами (розділові знаки,правопис великих і малих літер,написання разом і окремо),забезпечити єдність з правописами братніх народів Радянського Союзу,особливо - російського,орієнтуючись на останній проект Державної комісії". 2

У передньому слові до "Українського правопису 1960-1961 рр." підкреслювалось, що "від часу попереднього видання "Українського правопису" у ряді правописних моментів,спільних для української і російської мов,виникла певна неузгодженість,яку тепер,після опублікування "Правил русской орфографии и пунктуации",можна усунути. 3


1.І.Ж. Заходи совєтів русифікувати українську мову.Львівські вісті.-1943.-4 вересня.

2.Український правопис.-К.,1946.-С.3.

3.Український правопис.-К.,1961.-С.3.Hosted by uCoz